Uniek Spoor 2 traject

Re-integratie in onze leerwerkbedrijven

Heeft u een zieke werknemer die niet terug kan keren binnen uw eigen organisatie? Magis verzorgt het re-integratie traject. We gaan op zoek naar een passende werkplek voor de medewerker binnen een van onze leerwerkbedrijven. Een uniek traject waarbij de werknemer re-integreert door nieuwe werkervaring op te doen.

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een arbeidsongeschikte werknemer die niet terug kan keren naar haar of zijn oude werkplek. In sommige gevallen is terugkeer naar de organisatie zelfs uitgesloten. Bijvoorbeeld omdat het soort werk waarvoor de werknemer nog wél geschikt is niet binnen uw organisatie aanwezig is. In dat geval spreken we over een spoor 2 traject: u dient samen met uw werknemer op zoek te gaan naar een passende functie bij een nieuwe organisatie. Magis biedt hierbij adequate ondersteuning.

Hoe het werkt
Gedurende een aantal weken doet uw werknemer werkervaring op bij een van onze leerwerkbedrijven: bouw, groen, productie, administratie, horeca en/of schoonmaak. Wij bieden daarbij intensieve 1 op 1 begeleiding . Tijdens de intake bepaalt onze coach welk werk het beste bij uw medewerker past. Daarbij ligt de focus op het denken vanuit mogelijkheden. Was het werk bijvoorbeeld lichamelijk te zwaar? Dan heeft uw werknemer misschien wel vaardigheden in huis om bij onze receptie of administratie aan de slag te gaan. Naast het zoeken van passend werk kijken we ook in hoeverre uw werknemer in staat is om het aantal werkuren geleidelijk aan te verhogen.

Nieuwe werkervaring
De werkervaringsplaats is een belangrijke eerste stap voor de re-integratie naar werk bij een andere werkgever. Aan het eind van het traject brengt Magis advies aan u uit over het aantal uren dat uw werknemer in staat is om te werken en mogelijke werkzaamheden die hij kan verrichten.

Intensief traject
Wilt u dat Magis ook hulp biedt bij de daadwerkelijke uitstroom van uw werknemer naar ander werk? Wij bieden daarvoor een intensief traject Spoor 2 van een jaar aan.

Meer weten?
Lees meer in onze brochure ‘Meer werk van Spoor 2-trajecten‘. Of neem contact op met een van onze Spoor 2 specialisten via: 010 – 291 66 66

Kijk op onze site voor meer informatie over onze leer- werkbedrijven.