test

Social return ’t hoort erbij’

Iedereen moet meedoen in de samenleving en perspectief hebben op werk en inkomen, ook die met een ‘klein deukje’. Dat is het credo van de participatiewet. Gemeenten en bedrijven staan voor de gezamenlijke opgave om dat voor elkaar te krijgen. Een opgave die zich aftekent tegen een sterk veranderende arbeidsmarkt. De toon is gezet. Hoe ver staan we nu?

De noodzaak om te veranderen is helder. Per 1 januari vorig jaar is de Participatiewet van kracht gegaan. De overheid moet juiste klimaat en voorwaarden scheppen voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven moet bereid zijn om sociaal te investeren. En de leerwerkbedrijven koppelen mens aan werk. Zo gezegd, zo gedaan.

Wat werkt en wat niet? Je merkt dat iedereen nog zoekende is, geeft Milena Prochazka aan. Maar wel in de goede richting, vervolgt ze. “Kijk alleen maar naar het aantal nieuwe initiatieven die zijn ontstaan. Social firms, start-ups en SIB’s, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Of initiatieven waarbij de overheid en organisaties de krachten bundelen om samen een andere kijk op maatschappelijke problematiek te vormen. Social Impact Factory in Utrecht is daar een mooi voorbeeld van. Sociaal geëngageerde ondernemers vinden elkaar en bedenken oplossingen voor lokale ecologische vraagstukken. Of City Lab, waar Rotterdammers met ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt kunnen rekenen op een gemeente die helpt de ideeën tot uitvoering te brengen. Termen als circulaire economy, recycling en CO2 zijn inmiddels gangbare woorden in beleidsnotities en business modellen.”

Uit al die initiatieven ontstaan weer nieuwe samenwerkingen. Nieuwe mogelijkheden. Maar dat heeft tijd en ruimte nodig, aldus Milena . Om de juiste partners te zoeken en met elkaar een andere waarde kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik hoor steeds vaker binnen organisaties; “Social return, ‘t hoort erbij”. Maar dan moeten we het ook wel doen. Bijvoorbeeld werk dat voorheen in een ander land werd uitgevoerd (re-shoring) terughalen naar Nederland. Er is een hele groep mensen die uitblinkt in handwerk en arbeidsintensief werk. Dat het werkt, blijkt wel. Greenfox leidt mensen op om voor gemeenten en (energie)bedrijven gas-, water- en elektra meterstanden te inventariseren. En binnenkort start in den haag weer een garnalenpelatelier. Laten we zorgen dat we met z’n allen klaar zijn voor de toekomst.

Wat zeggen anderen over social return?

Gemeente Utrecht

Gemeente Amsterdam

Gemeente Rotterdam