Doelgroepenregister

Magis zet zich in voor iedereen voor wie het net wat moeilijker is om zelf een baan te vinden of te behouden. We zorgen ervoor dat je aan de slag kan en daardoor werkervaring krijgt maar bijvoorbeeld ook dat je weer in het arbeidsritme komt of sociale contacten opdoet. We kijken samen wat nodig is.

Het kan zijn, doordat je al heel lang werkloos bent, dat je de aansluiting mist met het werk van nu. Onze werkervaringsplek is dan wellicht iets voor jou. Je kunt ook bij ons terecht als je een arbeidsbeperking hebt, psychisch kwetsbaar bent of onvoldoende opleiding hebt. Eigenlijk iedereen die valt onder de banenafspraak.

De banenafspraak maakt onderdeel van de Participatiewet. Hierin is vastgelegd dat het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk wil krijgen en daarvoor worden er 25.000 banen in de publieke sector en 100.000 banen in het bedrijfsleven gerealiseerd.

In het doelgroepenregister staat wie onder de banenafspraak valt. Het UWV beheert dit register. Je valt onder de doelgroepenregister wanneer je:

  • een Wajong hebt en kan werken;
  • een WSW-indicatie hebt;
  • een WIW-baan;
  • een ID-baan;
  • als je afkomstig bent uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
  • als je onder de Participatiewet valt, en dat het UWV vaststelt dat je niet 100% van het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
  • als je zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

2.0 MENSEN_BEELD_Doelgroepenregister

Val jij onder het doelgroepenregister en wil je aan de slag? Kijk dan snel naar onze vacatures voor de mogelijkheden.

Werken bij Magis Rotterdam