Magis maakt werk van de Participatiewet

Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan is de Participatiewet voor u van toepassing. Sinds 1 januari 2015 is namelijk de Participatiewet van kracht met als doel meer mensen een betaalde baan te bieden, ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken, heeft immers recht op werk.

De Participatiewet vervangt de Wajong (deels), WSW (Wet sociale werkvoorziening) en de Wwb (Wet werk en bijstand). De overheid en het bedrijfsleven werken in dit kader nauw samen om deze maatschappelijk verantwoordelijkheid vorm te geven zodat er binnen 10 jaar tijd 125.000 nieuwe werkplekken gecreëerd zullen worden. Om dit doel te realiseren is er een percentage van 5% van het gehele personeelsbestand in 2026, voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers, vastgesteld. Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, dan kan de overheid het alsnog afdwingen met een quotum. Er wordt een flinke boete geriskeerd voor iedere niet gerealiseerde arbeidsplaats.

Magis maakt werk van de Participatiewet. Expertise, ervaring en een uitgebreid netwerk zorgen ervoor dat Magis de mensen levert op de juiste plek. Wilt u meer weten, neem contact met ons op.

Magis Rotterdam