De rattenvanger van Rotterdam

Om rattenoverlast tegen te gaan, maakt de gemeente Rotterdam gebruik van nieuwe rattenvallen, gemaakt en ontworpen door Magis. De oude vallen, waarbij gebruik gemaakt werd van gif, mogen niet meer ingezet worden. De gemeente Rotterdam vroeg aan de bouwafdeling van Magis of zij nieuwe vallen wilde produceren.

Magis maakte 150 rattenklemmen die omhuld zijn met beton. De vallen wegen daardoor 80 kilo per stuk, zodat ze goed op hun plek blijven als ze eenmaal geplaatst zijn. Omdat er geen gebruik meer wordt gemaakt van gif, lopen andere dieren geen gevaar meer om vergiftigd te worden. De gemeente zal de nieuwe vallen inzetten om zo de overlast van ratten tegen te gaan. Ook gaat de gemeente Rotterdam meer voorlichting geven aan inwoners.

Overlast
De rattenoverlast in Rotterdam is licht gestegen. Dat maakt de gemeente Rotterdam bekend. Tot nog toe kwamen er 90 meldingen bij de gemeente binnen over deze plaagdieren. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 82. Het ongedierte kan schade veroorzaken zoals kapotte kabels en verzakkingen. Ook kunnen de dieren ziektes verspreiden. Ratten komen relatief vaak voor in Rotterdam. Om de overlast aan te pakken, plaatst de gemeente de komende periode de 150 rattenvallen op verschillende locaties in de stad.

,,In de afgelopen jaren is ongediertebestrijding ontwikkeld naar plaagdierbeheersing,” schrijft de gemeente in een bericht. ,,Uitgangspunt is om dieren zoveel mogelijk te laten leven en de negatieve gevolgen te beheersen. Dat betekent meer aandacht voor preventie en voorlichting en minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.”

Gemeentelijke rattenaanpak
De vallen worden neergezet bij singels, slootkanten, houtwallen, riolen en stortplaatsen. Ze zijn onderdeel van de gemeentelijke rattenaanpak. Naast het plaatsen van de vallen zal er in buurten waar veel inwoners klagen over de plaagdieren voorlichting plaatsvinden.

Bewoners worden opgeroepen geen voedsel in en om hun woning te laten slingeren. Vuilniszakken moeten goed worden afgesloten en in containers geplaatst. Maar ook het voeren van brood aan eenden, kan zorgen voor rattenovelast, waarschuwt de gemeente.

Daarnaast inspecteert de gemeente de omgeving. Ook wordt soms gesnoeid en kieren en gaten worden gedicht. Daarmee wordt de omgeving onaantrekkelijk gemaakt voor het ongedierte. In het Liskwartier in Rotterdam-Noord zijn ze onlangs van start gegaan.

shutterstock_368073194