Onze leerbedrijven

 

Organisaties-schema

 

In onze vier leerbedrijven – BOUW, SCHOONMAAK, GROEN, PRODUCTIE – kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag. Onder begeleiding van onze vakkundige coaches en werkbegeleiders worden zij opgeleid. De bedoeling is dat onze mensen hun talenten leren gebruiken en zich ontwikkelen tot zelfstandig functionerende werknemers. Uitgangspunt is dat het werk dat goed gedaan wordt en op tijd klaar is.

BOUW

In de houtwerkplaats werken we met mensen die al bekend zijn met timmerwerk of gewoon handig zijn. Onder begeleiding van een vakkundige timmerman leren zij om te gaan met de machines en leveren tegelijkertijd goed werk af. We maken en/of repareren meubels, maar nemen ook projecten aan zoals het produceren van een grote partij planken op maat. We denken mee over het ontwerp en voeren het vervolgens uit. Zo hebben we in opdracht vande gemeente Rotterdam een duiventil gemaakt om op diervriendelijke wijze de overlast van duiven tegen te gaan.

Daarnaast hebben we 39 handy-mannen in dienst die alle voorkomende klussen uitvoeren in en rond gebouwen. Van het in gereedheid brengen van vergaderruimtes en het bijhouden van printers tot het verhuizen van meubilair.

Partners:
Canon, gemeente Rotterdam.

SCHOONMAAK

Bij schoonmaak spreken we van fijne of grove schoonmaak. Fijne schoonmaak is schoonmaakwerk in bestaande gebouwen. Gom Schoonhouden is hierbij onze samenwerkingspartner. Zij leiden de mensen in dit leerbedrijf op. Bij de grove schoonmaak gaat het om het leeghalen van gebouwen, het opruimen van groot materieel en het reinigen van bruggen en tunnels. Ook het verwijderen van graffiti en kauwgom valt hieronder.

Partners:
Stadion De Kuip, Vestia, Truck Parking, Woonbron.

 GROEN

Een bevlogen team van vijftig mensen vervult een belangrijke rol bij het onderhoud van openbaar groen. Onze kennis en kunde bestrijkt snoeien, knippen en het plaatsen van hagen, bomen of schuttingen en de aanleg van terrassen. Hoveniersbedrijf Van der Tol, onze samenwerkingspartner, staat ons bij met kennis en werkbegeleiding.

De stadskwekerij bestaat uit in totaal twee hectare aan kassen aan de rand van Rotterdam. Er werken ongeveer 170 mensen. Voor onze vaste afnemer Markman produceren we de klimop Hedera. Daarnaast kweken we verschillende soorten planten.

Partners:
Hederakwekerij Markman, kwekerij Deroose Plants, plantenexporteur Allgreen.

PRODUCTIE

Dit leerbedrijf omvat een diversiteit aan diensten en producten. Het gaat om de ‘extra handen’ die nodig zijn voor het uitvoeren van bepaalde taken of procesonderdelen binnen een bedrijf. De mogelijkheden zijn talrijk. Zo maken we armbandjes, verzorgen we de bevoorrading van het Maasstadziekenhuis, regelen we het vervoer van Wmo-cliënten naar dagbesteding en demonteren we oude fietsen. Ook het assembleren en repareren van scootmobielen en het sorteren en verspreiden van post passen goed bij ons werkportfolio. Daarnaast hebben we samen met Rataplan meerdere kringloopwinkels opgezet. Binnen dit leerbedrijf productie ontwikkelen we steeds weer nieuwe diensten.

Partners:
Kringloop Rataplan, Spotta, Post NL,, Rechtstreeks, Trigion beveiliging en Prorest catering, Pig and hen, Jens, Welzorg, Meijra.