Ontwikkelen van mensen

Magis werkt met mensen met een loonwaarde van 0 tot 60 procent. Per jaar biedt Magis een werkplaats aan circa 600 mensen die langdurig werkloos zijn en aan circa 300 mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast werken er bij Magis mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid, onvoldoende opleiding, mensen vanuit de reclassering en werkloze jongeren.

Vooraf wordt per individu gekeken naar de geschiktheid en wensen. Voor de één betekent dit een zinvolle dagbesteding, voor de ander een kans bij een werkervaringsplek. Met tools zoals de Talentenscan (ontwikkelt in samenwerking met de RadarGroep) wordt de loonwaarde bepaald. Echt maatwerk dus. Op deze manier wordt de juist persoon op de juist plek geplaatst.

Er zijn vier verschillende leergangen: Bouw, Schoonmaak, Productie en Groen. Het ontwikkeltraject heeft een periode van 3 tot 6 maanden, onder begeleiding van de professionals van Magis. Nauwlettend houden zij de medewerkers in de gaten: kan hij of zij de job aan, wat zijn verbeter/leerpunten en waar liggen zijn of haar talenten? De kracht van Magis ligt bij de individuele begeleiding en coaching. Wanneer het werk toch niet passend blijkt te zijn, zal er worden gezocht naar een nieuwe werkplek. Magis gelooft erin dat ieder persoon een talent heeft.

Renato werkt voor Magis Totaalonderhoud
Renato werkt voor Magis Totaalonderhoud