De Talent Scan

Om mensen op de juiste plek te krijgen en hun loonwaarde te bepalen, heeft Magis in samenwerking met RadarTalent een scan ontwikkeld dat hier inzicht in geeft. Aan de hand van korte vragen en opdrachten, wordt duidelijk wat iemands talenten, leerbaarheid en drijfveren zijn.

Eigen kracht en denken in mogelijkheden zijn de uitgangspunten. De Talent Scan activeert, inspireert en stimuleert de medewerker en geeft stuurmanschap over de eigen loopbaan. De scan is simpel en gebruiksvriendelijk en wordt afgenomen via een IPad.

Het resultaat wordt weergegeven in het Talenten paspoort. Het paspoort biedt in één overzicht wat de wensen, talenten, competenties, cognitieve vaardigheden en reële drijfveren zijn. Het dient als vertrekpunt voor een ontwikkeltraject.

Wat meten we?

De onderdelen van het Talent Paspoort zijn:

  • Leerbaarheid: Dit gaat om taalbegrip, logisch denken, geheugen en snelheid van denken.
  • Talenten: Waar is diegene écht goed in, wat onderscheidt hem/haar van anderen? Waar liggen de uitdagingen?
  • Drijfveren: Wat drijft de persoon, waar kom hij/zij zijn/haar bed voor uit? Wat is noodzakelijk om in een baan terug te vinden?
  • Competenties: Hoe staat het met de ontwikkeling van werk- en opleiding gerelateerde competenties? Zowel de medewerker als zijn leidinggevende kan dit invullen, zodat er sprake is van feedback op het functioneren en vooruitgang.
  • Werkgebieden: Wat voor soort werk spreekt de persoon aan?
  • Welbevinden: Hoe zit hij/zij in haar vel?

Een ontmoetingsplek om jezelf te ontwikkelen

Aansluitend op de Talent scan, heeft Magis de Talent Academie opgezet. Dit is een ontmoetingsplek waar mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zichzelf verder te ontwikkelen. Naast trainingen, kan iedereen tijdens het inloopspreekuur terecht met vragen over vacatures en solliciteren.

shutterstock_272765705