Samenwerking Magis en Van der Tol geeft impuls aan social return

Begin 2015 startten hoveniersbedrijf Van der Tol en Magis een nieuwe samenwerking. Een die voor beiden nieuwe en rendabele kansen op moet leveren. En met succes. De een levert de knowhow en voert de complexere opdrachten uit. De ander neemt de eenvoudige werkzaamheden voor haar rekening, afgestemd op de medewerkers.

“Duurzaamheid staat bij Van der Tol hoog in het vaandel. Groen denken en milieubewust ondernemen zit in onze genen, zegt directeur Rob Franken. “Het is ons vak om bij de dagelijkse werkzaamheden rekening te houden met lokale biodiversiteit en de mogelijke ontwikkeling daarvan. Maar duurzaamheid zit ‘m ook in iets terug doen voor de wijken en de mensen. En dat is precies waar Magis en Van der Tol elkaar vinden. We betrekken bijvoorbeeld mensen uit de wijk en laten hen participeren. Niet alleen die inwoners die zich vrijwillig willen inzetten, maar ook mensen die om allerlei redenen uit het arbeidsproces zijn gevallen. En vooral in het onderhoud en beheer van groen liggen kansen om die laatste groep aan het werk te helpen. Denk aan schoffelen, onkruid verwijderen, bestraten. Veelal eenvoudig maar zeer arbeidsintensief werk.”

Een geslaagde match op deze manier, zegt ook Milena Prochazka. Het geheel is meer dan de som der delen. Waar de een ophoudt, gaat de ander verder. Door eenvoudiger werk af te stoten, kan Van der Tol zich richten op de meer specialistische en complexe taken en draagt tegelijkertijd een steentje bij aan Social Retun. Magis creëert op haar beurt werkplekken voor haar medewerkers. De medewerkers van Magis worden opgeleid tot vakmensen en hebben dus een grotere kans op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Nu de samenwerking goed verloopt, is de tijd rijp om deze verder te bestendigen. Van der Tol en Magis hebben de wens naar elkaar uitgesproken om projecten verder gezamenlijk op te pakken. Nu al werken Van der Tol en Magis in opdracht van woningbouwcorporaties, gemeente Rotterdam of particulieren. De bedoeling is dat verder uit te breiden naar Amsterdam. Hiermee worden de werkplekken gegarandeerd. En wie veel in zijn of haar mars heeft in het hoveniersvak, kan rekenen op ondersteuning van Van der Tol.

Een goeie klik tussen directeuren Milena Prochazka en Rob Franken, daar is de samenwerking mee begonnen
Een goeie klik tussen directeuren Milena Prochazka en Rob Franken, daar is de samenwerking mee begonnen