Wie is Magis

Magis is een jonge organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk wil krijgen. Wij leveren arbeid aan organisaties, precies op maat. Het werk komt voor elkaar, terwijl onze mensen onder onze begeleiding leren en experimenteren in de praktijk. Om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandig functionerende werknemers. Voortdurend starten wij nieuwe projecten die een win/winsituatie zijn voor alle partijen.

Om ons doel te bereiken is een vernieuwende kijk op werk noodzakelijk. Werken is veel meer dan alleen geld verdienen. Werken is meedoen aan de maatschappij. Het is zin hebben in het leven, een verhaal kunnen vertellen. De meesten van ons willen en kunnen werken. Ook mensen die moeilijk aan de slag komen.

Onze vernieuwende visie op werk wordt steeds vaker gedeeld. Wij werken samen met een groeiend aantal gemeenten en bedrijven. In een maatschappij waar banen en kansen steeds minder vanzelfsprekend worden is dat nodig. Samen zijn we verantwoordelijk voor een toekomst die werkt.

Samen met partners Facilicom en Radar zijn wij in januari 2014 van start gegaan met een opdracht van de gemeente Rotterdam en Amsterdam. In 4 jaar tijd zetten wij SW-bedrijven om naar een rendabele en zelfstandige onderneming. Een onderneming die mensen opleidt en begeleidt naar betaald werk. Sinds de start van Magis zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken met gemeenten en bedrijfsleven.